projekt rd hviezdoslav 4

Architektonická štúdia rodinného domu pre dve generácie.
Lokalita: Vráble
Autor: MArch. Marek Lüley

Rodinný dom Hviezdoslav - vizualizácia

Rodinný dom Hviezdoslav – vizualizácia

Rodinný dom Hviezdoslav - vizualizácia

Rodinný dom Hviezdoslav – vizualizácia

Rodinný dom Hviezdoslav - perspektíva

Rodinný dom Hviezdoslav – perspektíva


Rodinný dom Hviezdoslav - pôdorys

Rodinný dom Hviezdoslav – pôdorys


Rodinný dom Hviezdoslav - filozofia dispozície

Rodinný dom Hviezdoslav – filozofia dispozície

Rodinný dom Hviezdoslav - situácia

Rodinný dom Hviezdoslav – situácia

Rodinný dom Hviezdoslav - pohľady

Rodinný dom Hviezdoslav – pohľady

Rodinný dom Hviezdoslav - pohľady

Rodinný dom Hviezdoslav – pohľady