Cenník

Cenník Interiérový dizajn a architektúra

Štúdia Interiéru

Cena: 18 €/m²
Doba dodania 8-10 týždňov
– fotovizualizácie interiéru 3D
– dispozičné riešenie interiéru 2D
– výstupy (fotovizualizácie, pôdorysy)
– 3x konzultácia
– výstup jeden finálny variant priebežne konzultovaný s klientom

Projektová dokumentácia pre realizáciu interiéru

Cena: 10 €/m²
Doba dodania 6-8 týždňov
– projektová dokumentácia pre realizačné výkresy stavebných úprav
– projektová dokumentácia pre realizačné výkresy kúpelní a kladačských plánov
– projektová dokumentácia pre TZB a elektroinštaláciu
– výkresy rozmiestnenia svietidiel
– výstupy (pôdorysy, rezy, pohľady)

Architektonická štúdia

Cena: individuálna
Doba dodania 8-10 týždňov
– fotovizualizácie 3D exteriér – interiér
– dispozičné riešenie interiéru 2D
– výstupy (fotovizualizácie, pôdorysy)
– 3x konzultácia
– výstup jeden finálny variant priebežne konzultovaný s klientom

Realizačný projekt pre architektúru

Cena: individuálna
Doba dodania individuálna
– projektová dokumentácia pre rozpočet a realizáciu stavby

Zabezpečenie realizácie

Zabezpečujeme kompletnú realizáciu interiéru.
– nábytky na mieru
– stavebné úpravy
– obkladačské práce
– TZB práce
– elektroinštalácia